Veilig

Enkel als je je veilig voelt, kom je tot leren.


Wij creëren een veilige haven voor elk kind.

Hoe doen we dit?

Alle emoties zijn welkom en we leren er gezond mee omgaan.

Je eigen ik is even belangrijk als de ik van een ander.

We maken samen afspraken waar nodig en beperken de regels.

Wist je dat: We gaan hier op een creatieve manier mee om en zoeken samen met de groep waar nood aan is.

Wist je dat: We maken klasafspraken aan het begin van elk schooljaar.

Welbevinden en betrokkenheid zijn fundamenten, geen holle woorden.

Wat is ons doel?

⚓ Groeien in (zelf)vertrouwen en assertiviteit

⚓ Eigen stem laten horen

⚓ Kritische vragen stellen

Lees verder over onze visie: Haven - Leerrijk - Samen