Tweede graad

Wie zijn wij?

Wij zijn het derde en het vierde leerjaar. In het derde leerjaar zitten 12 kinderen en in het vierde 9! Samen zijn we dus met 21. We onderzoeken, leren, schrijven en lezen het hele jaar door. Soms verdelen we ons in 2 groepen zoals bij rekenen. Zo kunnen we gemakkelijker leren op het niveau van ieder kind. We hebben dan ook geluk en staan vaak met 2 leerkrachten in de klas Anja en Tom.


Het klaslokaal

Onze klas werd nog niet zo lang geleden uitgebreid. Nu hebben we een hele lange, grote klas. Hier staan de bankjes mooi verdeeld over de instructiekring en enkele werkeilandjes. In het midden van de klas kan je onze praatronde terugvinden.


De praatronde

Zo goed als iedere ochtend starten we de dag met een praatronde. Hier vertellen we over dingen die we hebben gedaan, voorwerpen die ons interessant lijken, het nieuws, gedichten, …. Tijdens de praatrondes leren we ook veel. Sommige onderwerpen zijn zo boeiend dat we er een project van maken!


Projecten

Soms komen we via de praatronde tot een project maar dat kan natuurlijk ook op andere manieren. Zo kunnen we samen een klastekst kiezen die één van onze klasgenoten heeft geschreven. Hier gaan we dan samen over brainstormen. We gaan nadenken wat we over dit thema al weten, wat we te weten willen komen, wat we willen doen, … Via uitstappen, onderzoekjes, proefjes, opzoekwerk, lesjes,.. proberen we al onze vragen te beantwoorden.


Vrije teksten

Geregeld schrijven we een vrije tekst.  We kiezen zelf waarover de tekst gaat. Zo oefenen we allerlei vaardigheden tegelijkertijd. Als we schrijven, letten we op onze spelling, zinsbouw, verwijzingen,… Kortom er komt meer bij kijken dan je zou denken. Deze teksten lezen we vervolgens aan elkaar voor.


Kamp

Ieder jaar gaan we 3 dagen en 2 nachten op kamp. Dit kamp is niet altijd bosklassen of zeeklassen. Nee hoor, dit kamp is ieder jaar anders.  Wat het dit jaar wordt, kunnen we nu nog niet zeggen. Het kamp wordt samen met alle kinderen gekozen. Wat gaan we doen, waar gaan we naartoe, wat willen we leren,… Als dit allemaal in grote lijnen vast ligt, gaan de klasleerkrachten samen met enkele ouders het kamp voorbereiden. Op het kamp zelf komen er ook altijd een aantal ouders mee om te helpen met koken, activiteiten en dergelijke zaken.


Werktijd

We krijgen iedere week een werkplan en een weekrooster. Op ons werkplan staat welke opdrachten we deze week moeten maken (en wat we kunnen kiezen als we ermee klaar zijn). Die ‘moetjes’ plannen we in tijdens onze werkuren. Zo leren we zelfstandig werken en plannen.


Op onze blog kan je altijd kijken waar we op dat moment mee bezig zijn.