Wat na 't Schommelbootje?


Regelmatig krijgen wij de vraag hoe de overstap naar het middelbaar verloopt, aangezien de kinderen dan vaak in een veel "schoolser" systeem terecht komen. Gevoeligsmatig wisten we al dat de kinderen een sterke start hebben op 't Schommelbootje maar nu kunnen we daar ook cijfers op plakken.


Outputdossier
In 2013-2014 heeft een studente van de PXL in Hasselt onderzocht hoe het oud-leerlingen is vergaan nadat ze het basisonderwijs op 't Schommelbootje hebben doorlopen. Doel van het onderzoek was de tevredenheid van oud-leerlingen te onderzoeken. Hoewel een vergelijking met leerlingen uit het reguliere onderwijs ontbreekt, zijn er wel enkele duidelijke conclusies uit te trekken. 51 oud-leerlingen die van de school kwamen tussen 1990 en 2010 hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het volledige outputdossier is in te zien op het secretariaat. Enkele relevante conclusies met betrekking tot de vervolgstudies staan hieronder samengevat.


Resultaten en conclusies

Voor 51% van de ondervraagden is de overstap naar het middelbaar gemakkelijk geweest, 32% vond dit moeilijk. Desondanks is niemand van de respondenten voortijdig gestopt en heeft van de personen die de middelbare school inmiddels hebben afgerond 79% in de normale 6 jaar zijn studie volbracht, 15% deed er 7 jaar over. 58% behaalde een diploma binnen het ASO, 23% kreeg een TSO-diploma, 13% KSO en van 6% was er onvoldoende informatie.
Hoewel we geen vergelijkingsmateriaal hebben van de kinderen uit het regulier onderwijs, lijken dit toch mooie cijfers; de onderzoekster concludeerde dan ook dat "oud-leerlingen van 't Schommelbootje het goed doen in het secundair onderwijs".


Verder stond in het besluit te lezen: " 't Schommelbootje is een hechte sociale familie waar iedereen er voor iedereen is. Leerlingen worden zelfstandig gemaakt en ontwikkelen op hun eigen tempo. Er spreekt een warme dankbaarheid en tevredenhed uit".


De overstap naar de middelbare school

De overstap naar de middelbare school is inderdaad groot, maar dat geldt ook voor kinderen vanuit het reguliere onderwijs. Waar vaak echter onvoldoende bij stilgestaan wordt is dat er binnen het Freinetonderwijs zoveel verder gegaan wordt dan de reguliere leerdoelen (die overigens ook in het Freinetonderwijs gewoon behaald worden). Er wordt veel meer aandacht geschonken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, de nieuwsgierigheid en lust om te leren worden gestimuleerd, de kinderen leren zelfstandig nadenken  en een mening vormen waardoor de kinderen weerbaarder zijn en beter in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Dit maakt dat kinderen bij de overstap naar het reguliere middelbaar een grote voorsprong hebben op andere gebieden wat ruimschoots compenseert voor het gebrek aan ervaring in het maken van toetsen. 

Gelukkig vindt er de laatste jaren ook binnen het secundair onderwijs een verandering plaats en komen er meer en meer methodescholen; onder meer in Sint-Truiden en Hasselt zijn deze te vinden.