Samen

Door samen school te maken, ontstaat er verbinding tussen begeleiders, ouders, en kinderen. 


Zo creëren we een veilige haven voor iedereen.

Hoe doen we dit?

We zijn één grote familie en altijd dichtbij.

Iedereen is gelijkwaardig, we spreken elkaar met de voornaam aan.

We denken samen kritisch na over wat de school betekent.

We integreren cultuur- en levensbeschouwing in onze werking. We hebben bijvoorbeeld geen aparte godsdienst- of zedenleerles.

We hebben een vlakke structuur waar ouders deel uitmaken van het bestuur en de werkgroepen.

We zijn solidair.

Zo is er bijvoorbeeld een deelkast, nemen we als school deel aan sociale initiatieven, ...

Wat is ons doel?

⚓ Bouwen aan een verbonden gemeenschap in beweging

⚓ Ervaren dat er samen meer bereikt kan worden