Haven

We kiezen bewust voor een groene school met een beperkt aantal kinderen en veel ruimte om maximale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren.

Hoe doen we dit?

Per klasgroep maximaal 12 kinderen per geboortejaar.  Hierdoor kent iedereen iedereen.

We werken met graadklassen, dus 5 klassen in totaal.

Onze klaslokalen zijn ruim met een schat aan materialen.

Daarnaast beschikken we over een polyvalente ruimte, een sportklas, en een overdekte luifel.

We kiezen voor een natuurlijke school- en speelomgeving.

Samen spelen kan en mag!

We hebben een gezamelijke speelplaats voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Onze school heeft een grote buitenruimte met verschillende zones, zoals een rusthoekje, voetbalveld, ...

Wist je dat onze speelbare oppervlakte dubbel zo groot is dan wat minimaal vereist is?

Wat is ons doel?

⚓ Opgroeien met respect voor natuur en omgeving

⚓ Iedereen kent iedereen

⚓ Een omgeving creëren die ontspanning, ontprikkeling en ontlading biedt