Leerrijk

Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en leergierig. Vanuit deze basis creëren we samen een leerrijke omgeving.


Zo voelt leren heel natuurlijk aan en maakt het deel uit van het leven.

Hoe doen we dit?

Onze gedreven en gemotiveerde leerkrachten durven handleidingen loslaten. Hierbij vertrekken ze vanuit de ervaringen en leervragen van de kinderen.

We richten de leeromgeving zo in dat kinderen gepaste leerkansen krijgen.

We leren van en met elkaar.

We doen aan vrije expressie.

De Freinettechnieken staan centraal.

We trekken er regelmatig op uit en ontdekken de wereld en ruimte rondom ons.

We werken aan zelfstandig denken, plannen, organiseren, en werken.

Wat is ons doel?

⚓ Betrokkenheid vergroten en zo meer intrinsiek gemotiveerd tot leren komen

⚓ Eindtermen behalen

⚓ Talenten ontdekken

⚓ Met een open geest naar de samenleving kijken

⚓ Groeien in sociale vaardigheden